top of page

Diensten

Administratie

Ik kan voor u de facturering en het volledige debiteuren- en crediteuren beheer verzorgen.

Ook het inrichten en verzorgen van uw boekhouding behoort tot de mogelijkheden.

Dit kan middels een pakket wat uzelf beschikbaar stelt of door gebruik te maken van het boekhoudprogramma van mijzelf.
Ik kan de gehele administratie verzorgen bij mij op kantoor. Indien u er voor kiest de boekhouding zelf te verwerken kan ik een controlerende functie uitoefenen.
Tevens biedt ik de mogelijkheid om de boekhouding bij u aan huis of kantoor te verzorgen.

Jaarrekeningen

Belastingaangiften

Na het opstellen van de jaarcijfers en de eventuele aangiften worden de cijfers voorzien van actiepunten en uitvoerig met u besproken. Na goedkeuring worden de jaarcijfers door ons in een verslag uitgewerkt. Indien gewenst worden onze jaarrekeningen aangeleverd met een accountantsverklaring.

Op gebied van de belastingen kan ik de volgende aangiften verzorgen:

  1. Omzetbelasting
  2. Loonheffingen
  3. Inkomstenbelasting/ Premie Volksverzekeringen
bottom of page